Kara od sanepidu nałożona w trakcie pandemii. Czy można i jak się od niej odwołać?

Pandemia Covid-19 to czas trudny dla każdego. Wciąż zmieniające się obostrzenia, zakazy, nakazy doskwierają zarówno przedsiębiorcom, uczniom, jak i pracownikom. Za nieprzestrzeganie obostrzeń związanych z wprowadzeniem stanu pandemii sanepid może nałożyć pieniężną karę administracyjną. Za co zatem taka kara grozi? Jaka jest podstawa prawna jej nakładania? Aż w końcu czy istnieje możliwość odwołania się od niej? Na te pytania odpowiadamy w poniższym wpisie. 

Na jakiej podstawie prawnej sanepid może udzielić kary administracyjnej w trakcie pandemii?

Na początek warto zwrócić uwagę, że wbrew obiegowym opiniom administracyjna kara pieniężna nie jest ani grzywną, ani mandatem. Co to oznacza? Otóż zgodnie z art. 189(b) Kodeksu postępowania administracyjnego, pieniężna kara administracyjna oznacza sankcję o charakterze finansowym. Nakładana jest przez organ administracji publicznej w drodze decyzji, a w następstwie naruszenia prawa. Rozumie się pod tym naruszenie zakazu ciążącego na osobie fizycznej, osobie prawnej, lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Podstawą prawną do nakładania pieniężnych kar administracyjnych w związku z pandemią Covid-19 jest ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi

Za jakie naruszenia można zostać objętym pieniężna karą administracyjną przez sanepid w związku z pandemią?

W związku ze zwalczaniem Covid-19 sanepid może nakładać kary pieniężne na podstawie ustawy z 31 marca 2020 r. Za jakie zatem naruszenia można zostać objętym taką karą i ile może ona wynosić? Spieszymy z odpowiedzią. Za łamanie nakazu przemieszczania grozi kara od 5 tys. do 30 tys. złotych. Za organizowanie zgromadzeń, spotkań i imprez (z wyłączeniem członków najbliższej rodziny) od 10 tys. do 30 tys. zł. Za korzystanie z terenów zielonych w czasie zakazu przemieszczania się od 10 tys. do 30 tys. zł , aż wreszcie za złamanie nakazu kwarantanny zarządzonej przez sanepid do 30 tys. zł. 

Czy i w jaki sposób można odwołać się od nałożonych przez sanepid kar? 

Aby odwołać się od wymienionych niżej niekorzystnych decyzji najlepiej jest skorzystać z pomocy prawnej. Z doświadczonym adwokatem łatwiej będzie przebrnąć przez ten stresujący proces.

Sanepid, czyli powiatowy inspektorat sanitarny może bowiem nałożyć administracyjną karę pieniężną za łamanie zakazów związanych z pandemią. Istnieje także możliwość odwołania się od niej. Mamy na to 14 dni od dostarczenia decyzji sanepidu. Odwołanie należy kierować do Wojewódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego. Jeśli ten podtrzyma decyzję o nałożeniu pieniężnej kary administracyjnej, wówczas można ją zaskarżyć do wojewódzkiego sadu administracyjnego. Jeśli i to nie pomoże istnieje jeszcze możliwość zaskarżenia decyzji sanepidu do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.