Kiedy przysługuje odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie?

Niesłuszne zatrzymanie może stać się wydarzeniem, które nie tylko wpłynie na poczucie wolności danej osoby, lecz także na jej życie zawodowe i społeczne. Kwestia odszkodowania w takich przypadkach często staje się przedmiotem zainteresowania poszkodowanych oraz ich rodzin. Kiedy przysługuje odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie oraz jak należy postępować w takiej sytuacji, aby uzyskać zadośćuczynienie?

Podstawy prawne odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie

Odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie jest zagwarantowane przez polskie prawo. Podstawę przysługującego odszkodowania można znaleźć w Kodeksie postępowania karnego oraz w Konstytucji RP. Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na art. 49 § 2 Kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że osoba niesłusznie pozbawiona wolności ma prawo do zadośćuczynienia. Ponadto art. 45 ust. 2 Konstytucji  RP gwarantuje każdemu obywatelowi prawo do odszkodowania za wszelkie poniesione szkody wynikające z niewłaściwego działania organów władzy publicznej.

Mowa zarówno o sytuacji, kiedy osoba zostaje zatrzymana, a następnie postępowanie karne względem niej zostaje umorzone lub zakończyło się uniewinnieniem, jak też, gdy osoba została skazana, a później zostaje uchylony jej wyrok. W takiej sytuacji przysługuje jej nie tylko prawo do zadośćuczynienia, lecz także do przywrócenia dobrego imienia oraz rehabilitacji społecznej. Poszukując pomocy, można skorzystać z usług prawnika. W Chorzowie swoje usługi świadczy m.in. Kancelaria adwokacka Olgi Zubrzyckiej-Staniczek. 

Wysokość odszkodowania i procedura jego uzyskiwania

Wysokość odszkodowania za niesłuszne zatrzymanie jest ustalana w każdym przypadku indywidualnie. Bierze się pod uwagę zarówno czas pozbawienia wolności, jak i inne okoliczności mające wpływ na szkodę poniesioną przez poszkodowanego. Przy ustalaniu tej kwoty ważne są szczególnie dwa rodzaje szkód, jakie mogły zostać poniesione przez osobę niesłusznie zatrzymaną. Po pierwsze, są to szkody majątkowe, takie jak utracone zarobki czy dodatkowe koszty wynikłe z konieczności opłacenia adwokata. Po drugie, należy uwzględnić szkody niemajątkowe, takie jak krzywda moralna wynikająca ze zniesławienia czy utraty prestiżu zawodowego.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.