Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania - co warto wiedzieć?

W życiu każdego człowieka może zdarzyć się sytuacja, w której zostanie zatrzymany przez policję i tymczasowo aresztowany. W takim przypadku warto wiedzieć, jakie kroki podjąć, aby ubiegać się o uchylenie tymczasowego zatrzymania. Jakie działania mogą zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku?

Przesłanki do złożenia wniosku o uchylenie tymczasowego aresztowania

Tymczasowe aresztowanie to środek zapobiegawczy stosowany wobec podejrzanych lub oskarżonych w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego. Zasady zatrzymania są określone przez przepisy prawa i mogą być zastosowane tylko wtedy, gdy spełnione są określone przesłanki. Przede wszystkim musi istnieć uzasadnione podejrzenie popełnienia przez daną osobę przestępstwa o charakterze umyślnym i zagrożonym karą pozbawienia wolności przekraczającą rok.

Ponadto muszą występować dodatkowe okoliczności uzasadniające zastosowanie tymczasowego aresztowania, takie jak np. ryzyko matactwa, ucieczki, nacisku na świadków czy też utrudnienia postępowania. Jeżeli podejrzany lub oskarżony uważa, że nie występują przesłanki do jego tymczasowego aresztowania, może złożyć wniosek o uchylenie tego środka. Wniosek taki może być złożony przez osobę tymczasowo aresztowaną, jej obrońcę bądź pełnomocnika. Kancelaria adwokacka w Katowicach może podjąć się tego zadania.

Jakie działania podjąć, aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku?

Wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania powinien zawierać dokładne oznaczenie sądu, do którego jest kierowany, dane osobowe wnioskodawcy oraz wskazanie postępowania, w którym doszło do zastosowania środka zapobiegawczego. W treści wniosku należy przedstawić argumenty przemawiające za uchyleniem tymczasowego aresztowania oraz ewentualne dowody potwierdzające te argumenty.

Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku, należy zgromadzić jak najwięcej dowodów na swoją korzyść. Przykładowo, jeżeli istnieje ryzyko matactwa, można przedstawić dowody na to, że podejrzany nie utrudniał dotychczasowego postępowania i nie próbował wpływać na świadków. Jeżeli chodzi o ryzyko ucieczki, warto przedstawić dowody na silne więzi z miejscem zamieszkania, takie jak posiadanie rodziny czy pracy.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.