Obsługa prawna firm – Katowice

W przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej wydaje się, że pomoc prawnika jest niezbędna po to aby w spokoju móc skupić się na własnej pracy merytorycznej i nie przejmować różnymi prawnymi problemami, które na co dzień generuje prowadzenie działalności gospodarczej czy to w formie spółki prawa handlowego, spółki cywilnej czy jako jednoosobowa działalność gospodarcza. Przepisy dotyczące prawa pracy czy prawa gospodarczego są bardzo często nowelizowane. Jest to jeden z wielu powodów, z których warto zdecydować się na kompleksową obsługę prawną firmy. Nasza kancelaria adwokacka zajmuje się świadczeniem usług prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych. Szczegółowy zakres działań zawsze staramy się dopasować do indywidualnych i aktualnych potrzeb klienta. Nasze usługi obejmują doradztwo i opiniowanie wszelkich dokumentów, które dotyczą działań przedsiębiorstwa. Zapewniamy zaangażowanie i ocenę wszelkich powierzonych nam spraw.

Co można zyskać, decydując się na pomoc prawnika w formie obsługi prawnej?

Korzystając z obsługi prawnej, zyskują Państwo pewność, że wszelkie kwestie wymagające znajomości przepisów prawa będą na bieżąco rozwiązywane przez fachowca. Obsługa prawna firm obejmuje także działania mające na celu długofalowy rozwój firmy. Specjalista może pomóc w analizie działań, które mają zostać podjęte i zminimalizować ryzyko popełnienia błędu, w szczególności w zakresie prawa podatkowego. Zyskują Państwo w ten sposób czas, który mogą poświęcić na prowadzenie aktualnych interesów. Wsparcie adwokata może obejmować zarówno wszelkie sprawy gospodarcze, jak i prawo spółek, zagadnienia związane z ochroną własności intelektualnej, a także Kodeksem Pracy i Kodeksem Cywilnym, ogólnie rozumianym prawem podatkowym. Nasza pomoc prawna dotyczy:

 • sporządzania umów, w tym ich opiniowania, sporządzania regulaminów, statutów, wzorców umownych itp.,
 • udzielania odpowiedzi na pytania prawne w postaci pisemnych opinii prawnych oraz bieżących porad telefonicznych i informacji mailowych,
 • uczestnictwa w negocjacjach handlowych wymagających udziału prawnika,
 • dojazd na spotkania z klientem,

Szczegółowy zakres naszej oferty dla przedsiębiorców

Zobacz również: Dyscyplinarne zwolnienie a roszczenia cywilnoprawne - kiedy są zasadne?

Stawiamy na długoterminową współpracę z przedsiębiorcami, opartą na obopólnym zaufaniu i zaangażowaniu. Zapewniamy kompleksowe reprezentowanie firmy w sporach sądowych i pozasądowych, a także przed organami skarbowymi oraz organami administracji samorządowej i rządowej. Wśród świadczonych przez naszą kancelarię prawną usług, znajdą Państwo m.in.:

 • dochodzenie odszkodowań od Skarbu Państwa tytułem szkody poniesionej w działalności gospodarczej w związku z ograniczeniami wprowadzonymi przez Państwo podczas pandemii,
 • sporządzanie odwołań od nałożonych przez sanepid kar w związku z naruszeniem podczas prowadzenia działalności gospodarczej nakazów i zakazów obowiązujących w okresie pandemii COVID-19, w tym reprezentacja przed organami administracyjnymi i Sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie pozwów do sądu, środków odwoławczych od wydanych orzeczeń sądowych,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym,
 • reprezentacja Klienta przed organami skarbowymi, w szczególności w postępowaniach podatkowych, kontroli podatkowej, sporządzanie zastrzeżeń do protokołu kontroli, protokołu badania ksiąg, sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg do sądów administracyjnych, a także skarg kasacyjnych do NSA,
 • reprezentacja Klienta przed organami administracji samorządowej i rządowej, zastępstwo na rozprawach administracyjnych, sporządzanie pism administracyjnych, w tym wniosków dowodowych, pism zawierających wypowiedzenie się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego, odwołań od decyzji,
 • uzyskiwanie pozwoleń i zezwoleń administracyjnych,
 • uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • zakładanie spółek handlowych i ich rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców, rejestracja zmian w umowie spółek handlowych,
 • zakładanie indywidualnych działalności gospodarczych,
 • likwidacja podmiotów gospodarczych, w tym spółek osobowych i kapitałowych,
 • obsługa posiedzeń organów spółek handlowych,
 • sporządzanie wniosków o upadłość podmiotów gospodarczych, w tym reprezentacja w postępowaniu upadłościowym.

Windykacje należności na etapach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego:

 • prowadzenie na terenie całego kraju wszelkich niezbędnych działań przewidzianych prawem, a zmierzających do odzyskania należności Klienta,
 • sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie ugód pozasądowych, pozwów sądowych, wniosków egzekucyjnych,
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym,
 • działanie bez zbędnej zwłoki, z wykorzystaniem współpracujących kancelarii komorniczych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.