Obsługa prawna firm

W zakresie kompetencji kancelarii adwokackiej znajduje się też świadczenie pomocy prawnej w bieżącej działalności firm. Oferujemy kompleksowe usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, które obejmują doradztwo i fachowe opiniowanie wszelkich spraw, które dotyczą działań firmy. Oferujemy profesjonalną pomoc doświadczonych prawników z Chorzowa, która obejmuje przepisy Kodeksu Cywilnego, prawa gospodarczego, prawa spółek, Kodeksu Pracy oraz ochrony własności intelektualnej. Nasza pomoc prawna dotyczy:

 • sporządzania umów, w tym ich opiniowania, sporządzania regulaminów, statutów, wzorców umownych itp.;
 • udzielania odpowiedzi na pytania prawne w postaci pisemnych opinii prawnych oraz bieżących porad telefonicznych i informacji mailowych;
 • uczestnictwa w negocjacjach handlowych wymagających udziału prawnika;
 • dojazd na spotkania z klientem.

Reprezentacja firmy w sporach sądowych i pozasądowych, a także przed organami finansowymi, organami administracji samorządowej i rządowej:

 • sporządzanie pozwów sądowych, środków odwoławczych od wydanych orzeczeń sądowych;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz sądami administracyjnymi, a także przed Sądem Najwyższym;
 • reprezentacja Klienta przed organami finansowymi, w szczególności w postępowaniach podatkowych, kontroli podatkowej, sporządzanie zastrzeżeń do protokołu kontroli, protokołu badania ksiąg, sporządzanie odwołań od decyzji, zażaleń, skarg do sądów administracyjnych, a także skarg kasacyjnych do NSA;
 • reprezentacja Klienta przed organami administracji samorządowej i rządowej, zastępstwo na rozprawach administracyjnych, sporządzanie pism administracyjnych, w tym wniosków dowodowych, pism zawierających wypowiedzenie się co do zebranego w sprawie materiału dowodowego, odwołań od decyzji;
 • uzyskiwanie pozwoleń i zezwoleń administracyjnych;
 • uczestnictwo w postępowaniach odwoławczych w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych;
 • zakładanie spółek handlowych i ich rejestracja w Rejestrze Przedsiębiorców, rejestracja zmian w umowie spółek handlowych;
 • zakładanie indywidualnych działalności gospodarczych;
 • likwidacja podmiotów gospodarczych, w tym spółek osobowych i kapitałowych;
 • obsługa posiedzeń organów spółek handlowych;
 • sporządzanie wniosków o upadłość podmiotów gospodarczych, w tym reprezentacja w postępowaniu upadłościowym.

Windykacje należności na etapach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego:

 • prowadzenie na terenie całego kraju wszelkich niezbędnych działań przewidzianych prawem, a zmierzających do odzyskania należności Klienta;
 • sporządzanie wezwań do zapłaty, sporządzanie ugód pozasądowych, pozwów sądowych, wniosków egzekucyjnych;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym oraz egzekucyjnym;
 • działanie bez zbędnej zwłoki, z wykorzystaniem współpracujących kancelarii komorniczych.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.