O kancelarii

Kancelaria świadczy szeroką pomoc prawną na rzecz osób fizycznych, w tym osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą oraz na rzecz osób prawnych w postaci m.in. spółek kapitałowych, fundacji, stowarzyszeń rejestrowych, spółdzielni a także na rzecz spółek osobowych jak i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, m.in. takich jak wspólnoty mieszkaniowe, stowarzyszenia zwykłe.

Pomimo, iż kancelaria jest firmą nowoczesną, to świadczy usługi obejmujące tradycyjne obszary praktyki adwokackiej, a w szczególności zastępstwo procesowe w sprawach sądowych, zastępstwo w postępowaniach administracyjnych i podatkowych, udzielanie porad prawnych, stałe doradztwo prawne, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie negocjacji przedsądowych, dochodzenie roszczeń majątkowych oraz ich egzekucję, przygotowywanie projektów umów, statutów, a także pism procesowych, w tym apelacji, zażaleń, odwołań, skarg i innych środków zaskarżenia.

Zdobyte doświadczenie zaowocowało ukierunkowaniem Kancelarii na uczciwe przedstawienie Klientom szans powodzenia w prowadzonej sprawie i realizowanie ustalonego wspólnie z Klientem optymalnego planu działania. Atutem Kancelarii jest przede wszystkim rozumienie rynku, elastyczność w świadczeniu usług prawnych, energia . Kancelaria zapewnia każdemu Klientowi indywidualne podejście do każdej sprawy a także swobodę w negocjowaniu zakresu świadczonych przez Kancelarię usług prawniczych oraz wynagrodzenia. Najważniejsze dla Kancelarii jest dobro Klienta, rzetelność i współpraca oparta na zasadach wzajemnego zaufania. To, co wyróżnia Kancelarię to kreatywność, wielopłaszczyznowe spojrzenie na konkretny problem prawny Klienta, staranność i ponadprzeciętne zaangażowanie, a także szybkość podejmowanych działań oraz ich skuteczność.

Celem zapewnienia szybkiej i skutecznej obsługi Kancelaria współpracuje z wybranymi notariuszami, tłumaczami przysięgłymi, komornikami sądowymi oraz radcami prawnymi.

Adw. Olga Zubrzycka-Staniczek

Adwokat Olga Zubrzycka-Staniczek jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest członkiem Izby Adwokackiej w Katowicach od 2011 roku. Swoje doświadczenie zdobyła poprzez współpracę zarówno z kancelariami adwokackimi jak i kancelariami radcowskimi, którą to rozpoczęła już na etapie studiów prawniczych a następnie kontynuowała w trakcie odbywania trzyletniej aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach. Jest absolwentką studiów podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach o kierunku strategia podatkowa. Podjęcie niniejszych studiów służyło przede wszystkim wymianie zdobytej wiedzy z zakresu szerokorozumianego prawa podatkowego i uczestnictwu w dyskusji na temat praktycznych problemów związanych z postępowaniami podatkowymi, kontrolami podatkowymi prowadzonymi przez organy skarbowe wobec przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w reprezentacji swoich Klientów przed sądami powszechnymi , administracyjnymi, przed prokuraturą i innymi organami karnego postępowania przygotowawczego a także przed organami administracji publicznej i samorządowej oraz przed organami skarbowymi w zakresie prowadzonych postępowań podatkowych, kontroli podatkowych. Zdobyte w trakcie odbywania aplikacji adwokackiej doświadczenie obejmuje swoim zakresem również kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa podatkowego, upadłościowego, handlowego, w tym zakładanie spółek handlowych, ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców oraz likwidację. Poza powyższym uzyskane doświadczenie należy odnieść do świadczenia usług prawnych dla osób fizycznych z zakresu prawa rodzinnego , prawa pracy a także prawa cywilnego, w tym prawa spadkowego oraz rzeczowego . Priorytetem adwokata Olgi Zubrzyckiej-Staniczek w codziennej pracy jest sumienność, staranność, uczciwość, wiedza, w tym zdobyte doświadczenie praktyczne a także poufność.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.