Kto jest narażony na sankcyjny podatek z tytułu nieujawnionych źródeł przychodu?

Państwu zależy na egzekwowaniu należnych świadczeń i z roku na rok wzrasta wykrywalność nadużyć podatkowych. Wobec podatników nieujawniających swoich dochodów, przewidziane są sankcje. Komu grożą? Jak organy podatkowe ustalają niewykazane dochody?

Komu grozi kontrola podatkowa?

Organ podatkowy ma prawo wszcząć czynności sprawdzające, jeżeli zaistniało u niego podejrzenie o uzyskiwanie nieujawnionych źródeł przychodu u podatnika. W wypadku wątpliwości co do tego, co powinno zostać ujawnione, odpowiedzi na wszelkie pytania zawsze udzieli prawnik. Warto bowiem pamiętać, że na podatek sankcyjny narażony jest nie tylko ten, który celowo nie ujawnił wszystkich dochodów, ale także osoba, która zrobiła to przez przypadek.

Takie podejrzenie będzie spowodowane przede wszystkim różnicą w posiadanym przez podatnika majątku i przychodach, a wartością poniesionych przez niego wydatkach. Przykładowo posiadanie nieruchomości o wartości przewyższającej wykazany dochód może budzić podejrzenie fiskusa.

Jak fiskus ustala nieujawnione źródła przychodu?

Organom podatkowym przysługuje wobec podatników szereg uprawnień mających na celu wykrywanie nieprawidłowości. Zgodnie z art. 272 Ordynacji podatkowej, mają one za zadanie między innymi weryfikację poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów) opodatkowanych lub przychodów (dochodów) nieopodatkowanych – w zakresie niezbędnym do ujawnienia podstawy opodatkowania z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych.

Przy tym należy pamiętać, że zgodnie z art. 282c Ordynacji podatkowej, o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej nie zawiadamia się, jeżeli ma ona dotyczyć m.in. opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Porównanie wartości posiadanego przez podatnika majątku i przychodów do wartości poniesionych wydatków jednoznacznie wskaże brak ich wzajemnego pokrycia w trakcie kontroli, a podatnik zostanie ukarany sankcyjnym podatkiem.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.