Wznowienie postępowania podatkowego - na jakiej podstawie można o to wnioskować?

Decyzje organów podatkowych nie zawsze są zgodne z przekonaniami podatnika. Niekiedy zdarza się, że standardowe odwołanie nie wystarczy, aby osiągnąć zamierzony efekt. Wówczas konieczne okaże się skorzystanie z nadzwyczajnego środka prawnego, jakim jest wniosek o wznowienie postępowania. Warto jednak wiedzieć, kiedy jest to możliwe i jakie warunki przewidują przepisy.

Jakie są przesłanki wznowienia postępowania podatkowego?

Na wstępie należy zaznaczyć, że wznowienie może nastąpić z urzędu lub na wniosek. W pierwszym przypadku organ podatkowy podejmuje takie działanie z własnej woli. Jeżeli jednak to podatnik nie zgadza się z wydaną decyzją, musi złożyć wspomniany wniosek. Jest to możliwe jedynie w przypadku decyzji ostatecznej, czyli takiej, od której nie przysługuje już odwołanie.

Sam fakt, że decyzja jest ostateczna, nie uprawnia jeszcze do złożenia wniosku o wznowienie postępowania podatkowego. Pozytywne przesłanki określa bowiem art. 240 Ordynacji podatkowej. Przepis wskazuje katalog zamknięty takich okoliczności. Jako prawnik z Chorzowa pragnę zaznaczyć, że jest ich znacznie więcej, jednak najczęściej można spotkać się z tym, że:

  • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
  • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa albo przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu stosownie do art. 130-132;
  • strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
  • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję;
  • decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;
  • orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma wpływ na treść wydanej decyzji.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies. Szczegóły w naszej Polityce prywatności.
Kliknij "Zgadzam się", aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.